Ribbon Strap Hem Ruffle Dress

Ribbon Strap Hem Ruffle Dress

Regular price
$335.00
Sale price
$335.00

Shoulder Width: 33cm; Bust Width: 48cm; Waist: 47.5cm; Hip: 48.5cm; Total Length: 85.5cm